GALLERI1
Aktuell
utställning


Utställnings-
katalog


Om Galleri1

Tidigare
utställningar

Galleri1
Anita Brusewitz-Hansson
Jag söker vinklar och ytor som bildar rörelsen hos en kropp
Vi behöver avtrycket efter handens varma formande och tankens fria strövtåg som ett språk för medmänsklighet i vår brutalt mekaniserade nutidsmiljö.".

Gå till galleriet »

Visa som bildspel »

Anita Brusewitz-Hansson
"Jag söker vinklar och ytor som bildar rörelsen hos en kropp, uttrycket i ett ansikte eller relationen mellan människor. Skulptur är ett språk för inkännande inlevelse..

Om utställningen
Offentlig skulptur:

Fristående skulptur:
"Kjolen" i brons, Fredhällsparken i Stockholm
Skulpturgrupp i brons för Minneslunden, Norra Begravningsplatsen, Stockholm.
"Lekande flicka", Gården Virebergsvägen 9-11, Solna
Lekskulptur i betong, Carlslund, Upplands Väsby.
Brunnsskulptur i brons, Rönneboparken i Trosa.

Beskrivning:

Dialog med materialet. Material som har tyngd och påtaglighet, ger under handens arbete en självfallen fördelning av tyngdförhållanden som skapar balans, vila eller rörelse.
Samspelet mellan formerna bär fram uttrycket. En rytmisk musikalitet förenar dem. I leran, träet, stenen ligger på det sättet dolda samband i motivets detaljrikedom under arbetets gång - plötsligt frilagda.
Råmärkena för min verklighetsbild flyttas.
En översättning av upplevelser till ett nytt språk har skett.

Fasadreliefer i tegel:

Idrottshallen Rosemholm i Karlskrona.
Bostadskvarter Lyckeby Torg.
Kvarteret Duvan, Sölvesborg.
Kvarteret Hallen, Solna (1994).
Fasadrelief Åkeshallsskolan, Ystad.

Beskrivning:

Figurkompositionerna muras in i fasaden med personligt formade tegel som pusselbitar..

Länkar
SVK.