Tillbaka till Jag söker vinklar och ytor som bildar rörelsen hos en kropp

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild: