GALLERI1
Aktuell
utställning


Utställnings-
katalog


Om Galleri1

Tidigare
utställningar

Galleri1
Lennart Didoff
Bildkonstnär, författare, tecknare, pedagog
Representerad med teaterteckningar i samlingar tillhörande:
Göteborgs stadmuseum
Drottningholms teatermuseum
Göteborgs konstnämnd
Statens konstråd.

Gå till galleriet »

Visa som bildspel »

Lennart Didoff
I det accelererande livstempot upplever jag, som så många andra, alltmer det fragmentariska i tillvaron. Antikens skärvor likväl som en sten, en torkad insekt eller ett gulnat tidningsurklipp från något krig, är alla bärare av längre eller kortare tidsmoment och betydelsefulla för dem, som upptäcker dem. Mina målningar är försök att formulera upplevelser till, som jag hoppas, åtkomliga meddelanden, så gripbara, att våra ögonblick förlängs en aning.

Om utställningen
Första separatutställningen 1967 i Stockholm - senaste på Galleri Majnabbe 2008 i Göteborg
REPRESENTERAD MED MÅLERI:
Göteborgs konstmuseum och Konstnämnd
Göteborgs stadsmuseum
Västerås konstmuseum
Vetlanda museum
Bohusläns museum, Uddevalla
Gotlands konstmuseum, Visby
Krigsmuseet (Sotamuseo) Helsingfors
Nord. konstcentrum, Sveaborg Helsingfors
Statens konstråd
Skilda kommuner och landsting.

Länkar
Lennart Didoff
Lennart Didoff