GALLERI1
Aktuell
utställning


Utställnings-
katalog


Om Galleri1

Tidigare
utställningar

Galleri1
Berit Melin
Ytor o Färgmöten
Försöker få fram en känsla av stillhet i mina bilder.
Jag har en förkärlek till hus i alla de former, ytor o färgmöten är också väldigt viktiga.

Gå till galleriet »

Visa som bildspel »

Berit Melin
Jag har har målat i stort sett hela mitt liv.
Jag arbetar med akryl, olja, o tempera, oftast i en blandteknik, börjar nog oftast med akrylen eftersom den torkar så fort,när jag hittat en form i bilden som jag tycker om då går jag över bilden med oljan.

Om utställningen
Det är många som målar människor, föremål och landskap.
Men Berit Melin, har utvecklat ett högst personligt bildspråk.

Utan stora åthävor skildrar hon ömsint och med inlevelse – gestalter, byggnader, föremål och landskap och hon har en utpräglad känsla för ljusets föränderlighet.
Det är ett intimt och avskalat måleri, där allt onödigt utelämnats.
Konstnärinnan besitter förmågan att abstrahera.
Men också förmågan att subtrahera sina intryck och upplevelser - så långt, att bara det väsentliga blir kvar. Först när hon uppnår en samfälld enkelhet i bilduttrycket, har de olika bildelementen fallit på plats.

Trots det summariska symbolspråket, känner jag igen mig och blir berörd.
Sannolikt beror det på det arketypiska inslaget - i den för oss alla gemensamma föreställningsvärlden. Husen blir inte bara hus. De får ett djupare innehåll.
Hus som människa. Flera hus tillsamman bildar en familj. Hus att bo i och hus att arbeta i. Hus i olika miljöer under dygnets olika timmar, under årstidernas växlingar.
Hur annorlunda ter sig inte allting – i ljuset av blått, rosa eller rött – som i ”Rött landskap”. Hennes bildspråk är sparsmakat, men rymmer möjligheter till olika associationer.
Berit Melin nöjer sig inte med att omtolka den yttre miljön och vad hon finner i den. Hon tar mig med in i rum - där jag kan betrakta utsikten i fjärran och några gröna äpplen alldeles framför mig – i en och samma bild.
I ett hörn står ett antal stolar. På borden finns en kanna och några koppar. Föremål som bär spår av människor. Men inga människor syns till. Är det kappsegling i dag?
Men sedan finner jag dem.
Avvaktande och anonyma, som i ”Gestalt grön” och ”Anonym”. Utlämnande som i ”Mamma och barn” och ”Gestalt Gul”. Fria och i gruppgemenskap, som i ”Flickor”.

Det finns ett tydligt släktskap mellan konstnärinnans målningar.
Inte bara innehållsmässigt utan även formalt – ett skolat måleri på konstnärinnans vilkor.
Bildernas verklighetsskildring är begränsad på bekostnad av en höjd abstraktionsnivå.
Målningarna gör inte anspråk på att återge en omedelbar verklighet. Bildframställningen är mer eller mindre stiliserad. Illusion av utemiljön är rumslig, medan rumsillusionen inomhus är mindre uttalad. I några fall reducerad till en abstrakt fond. Detaljrikedomen har fått stå tillbaka för helheten.
Konstutbildningen på Fornby konstskola under några år i Falun, kan ha haft sin betydelse.
Färg- och formspråket – med volym och valörmåleri - är väl utvecklat och väl anpassat
till Berit Melins bildvärld. Ljus, skuggor, perspektiv och överskärningar ger djup i hennes bilder. Hon använder olika tekniker som akryl, olja och tempera.
Titlarna harmonierar med bildinnehållet.
Konstnärsrinnans måleri är värd all uppskattning.

BERTIL WIVHAMMAR

Länkar
SvK, Berit Melin
Atelje Skullen