GALLERI1
Aktuell
utställning


Utställnings-
katalog


Om Galleri1

Tidigare
utställningar

Galleri1
Anita Elgerot
Konst och liv är ett
KONST OCH LIV ÄR ETT
För mig handlar konst inte om att avbilda utan om att göra synligt. Att synliggöra olika aspekter av vårt inre t.ex. vår kvinnliga och manliga sida, vår intellektuella och känslomässiga sida.

Gå till galleriet »

Visa som bildspel »

Anita Elgerot
Född 1947 i Stockholm.
Har hela mitt liv haft ett nära förhållande till konst och foto, även om jag själv tidigare inte varit verksam som konstnär.
Har gått forskarutbildning i psykologi vid Stockholms Universitet och även arbetat som psykolog.
Måste sluta arbeta p.g.a. sviterna efter en trafikolycka.
Gjorde en omstart i livet och började måla 2001.
Är i huvudsak autodidakt.
Har gått kurser i fritt måleri och målat under handledning av flera olika lärare bl.a. på Öland.
Har gått lärarutbildning i Vedic Art.

Om utställningen
Utställningar
2007 Hallands Konstfestival
2007 Galleri Riddaren, Stockholm
2007 Handelsbanken, Stockholm
2006-2007 Neighbour Art & Design, Stockholm
2006 Galleri Gummesons, Stockholm
2002 Grupputställning, Stockholm
2002 Grupputställning (Foto), Stockholm
2001 Grupputställning, Uppsala

Är inbjuden att delta i Biennalen i Florens december 2007.

OM UTSTÄLLNINGEN

Jag målar huvudsakligen i akryl på duk, men har också börjat använda tempera. Ibland gör jag målningar i blandteknik, då jag bl.a. använder sand. Då jag använder sand blandar jag sand från många olika delar av världen, blandar deras olika strukturer.

När jag målar bestämmer jag inte i förväg motiv, färg eller storlek på den färdiga målningen. Jag lägger på färgen tunt i lager på lager och låter målningen gradvis växa fram. Jag kan vara inspirerad av något jag upplevt. Jag minns dess speciella ljud, ljus, färger, dofter och rörelser, men jag försöker inte måla av det. Jag lägger bara upp färg på duken, betraktar, lägger på mer färg i lager på lager och för hela tiden en dialog med målningen. Nya motiv växer fram, förändras, målas över eller förstärks. Ibland är motiven abstrakta, ibland natur eller olika slags porträtt. Bilden transformeras successivt tills den är klar. Berättelsen får ett slut och resan når sitt mål.
För mig handlar konst inte om att avbilda utan om att göra synligt. Konst och liv är ett.

Länkar
Anita Elgerot
SVK