Tillbaka till Natursten

Bild: "Fallet" skulptur i tenn

Bild: Samling

Bild:

Bild: "Vid vattnet" skulptur i tenn

Bild: Vid uttorkad bäck

Bild:

Bild: HUVUD PORFYR

Bild: Huvud gnejs

Bild: Sorgen och glädjen vandra tillsammans

Bild: Granit

Bild: Huvud diabas

Bild: "Gruppen" (del av) skulptur i tenn

Bild: Rune

Bild: Dam diabas

Bild: Huvud diabas

Bild: Huvud granit