Tillbaka till Eftertänksamt

Bild: Fri är inte den som släpar på en boja.

Bild: allting brister Allting bleknar Livets röda tråd är skör.

Bild: Frihet är själens själ

Bild: Att göra sig fri är ingen konst Det är att vara fri som är svårt

Bild: Varje morgon värper svarta rymden sitt gula ägg

Bild: Blott de tama fåglarna har en längtan.De vilda flyger

Bild: Dafne

Bild: Demeter

Bild: Den som förstår har vingar

Bild: Den svarta och vita världen

Bild: Där man binder fast solen

Bild: En dag i taget

Bild: En för alla..

Bild: En kvinnas liv

Bild: En verklig vän

Bild: Endast ensam kan man vara tillsammans

Bild: Farliga förbindelser Eva och Medusa

Bild: Följ mig och låt mig hålla din hand

Bild: Om bland tusen stjärnor Någon enda ser på dig Tro på den stjärnans mening

Bild: Om man ger dig linjerat papper

Bild: Glöm inte att man bara behöver litet för att leva ett lyckligt liv

Bild: Grenen är fågeln kärare än en gyllene bur

Bild: Hjärtat skall gro av drömmar, annars är hjärtat armt

Bild: Hur ger man omtanke utan att inkräkta

Bild: Håll i, håll ut, håll ihop!

Bild: I tryggt förvar

Bild: I väntans tider

Bild: In nostra aetate

Bild: Ingen fågel flyger för högt så länge han flyger med egna vingar

Bild: Inrutat liv

Bild: Ju högre ställning desto mindre frihet

Bild: Ju mindre du gör desto mer får du gjort

Bild: Livet och jag

Bild: Längtan efter ljuset i själen

Bild: Man skall inte vara i underjorden

Bild: Mon Atlantide

Bild: Måtte du alltid ha vinden i ryggen och solen i ansiktet - och må ödets vingar bära dig så att du dansar med stjärnorna

Bild: Människan föds fri ändå är hon överallt fjättrad

Bild: Människan måste ha rötter

Bild: Ni blir fria, inte när era dagar är utan bekymmer och era nätter befriade från saknad och sorg

Bild: När solen lade sig ner för att vila

Bild: Om alla människor och djur på vår jord vore fria skulle ingen förstå innebörden av ordet frihet

Bild: Panchavimsha Brahmana

Bild: Se mig

Bild: Släktträder-Ödesträdet

Bild: SoL 4 kap 1 §

Bild: Solen går inte ner i mitt rike

Bild: Som lön för att trädet sugit näring håller jorden det kvar himlen begär intet och ger det dess frihet

Bild: Stjärnorna begär man icke...

Bild: Strax utanför staden stod den

Bild: Svart vet inte tid

Bild: Ödet i dina egna händer

Bild: Söker du trygghet, lev farligt

Bild: Tanke, se hur fågeln svingar undermolnen

Bild: Tro på dina inre krafter

Bild: Tryggare kan ingen vara

Bild: Trygghet är inte väggar...

Bild: Tag mitt hjärta men inte min själ

Bild: Uti jordens öknar torra och i världens Gomorra är ej gott att gå allena skönt när hjärtan två sig ena

Bild: Var och en står ensam på jordens hjärta genomborrad av en solstråle - och plötsligt är det afton

Bild: Vet, en evighet av liv kan spira i ett enda ögonblick

Bild: Örnkoll

Bild: Se mig

Bild: Man kan inte äga en katt...

Bild:

Bild: En kvinnas liv

Bild: Myror i huvudet och hjärtat i halsgropen